VEIVISEREN – kort sammenfatning av prosessen.

Idéen til installasjonen Veiviseren stammer fra Aage Andersen og kom til for noen år siden, men ble behandlet og gitt grønt lys innenfor Solstadprosjektet i 2015; ettersom vi ønsket å markere forfatteren Dag Solstads 75-års-jubileum i  året 2016.

Bakgrunnsmateriale, prosjektutarbeidelse og visuell skisse med 9 retningsvisere og 18 informasjonsflater som peker mot steder og bøker i forfatterens litterære univers, ble forelagt Kultur- og fritidsutvalget i Sandefjord, på utvalgets møte 15. mars 2016. Saken ble møtt med interesse.

Kostnadsoverslag og budsjett var utarbeidet i løpet av samme måned og installasjonen designet ferdig i de riktige farger og fonter av Marianne Bakke.

Saken gikk til politisk behandling og utvalget bevilget 60.000 kr til installasjonen samtidig som et areal på Dag Solstads plass ble frigitt for oppsetting av ”Veiviseren”.

Følgelig kontaktet vi Brødrene Dahl som er spesialister på stolper, skilt og vegmerking, for et mulig samarbeid om prosjektet. Installasjonen ble så satt i produksjon i Tyskland hos Bernd Fischer, Bad Rappenau og ferdigstilt hos Brødrene Dahl i Holmestrand.

I løpet av ukene 35 og 36 – i begynnelsen av september, foregikk graving, støping av fundament og montering av installasjonen. Avdukingen fant sted onsdag 7. september hvor leder for Kultur- og fritidsutvalget, Thomas Mork Bjørvik etter avholdt tale, trakk i snorene og slik avslørte retningsviserne – én for én.

Nå står Veiviseren på Dag Solstads plass og peker mot sentrale bøker i Dag Solstads forfatterskap – og eller byer og steder hvor bøkene referer seg til.