Om bøker av Aage Andersen

 

I SERIEN :

DEN SOM HOLDER HUNDER, BITER BARE VENNER: 

 – BØKENE Humlepungen og Fyrabend

OM OG MED POLITIETTERFORSKER GEORG ULABRAND.

 

 

HØR NRK-INTERVJU HER:

NRKVestfoldIntervju med Aage AndersenOmGeorgUlabrandJan2013

 

 Sven Erik Lund Sandefjord Lokalhistoriske Senter :

«Aage Andersen skriver så lokalt fra nær fortid om politietterforskeren Georg Ulabrand at vi bare må nikke humrende og gjenkjennende til blokken han bor i, byenog landskapet han ferdes i, fotballmiljøet, kneipene og butikkene han besøker og typene han møter – med og uten kriminelle tilknytninger.» ( fra SLS Infoblad).

 

AAGE ANDERSEN :  FYRABEND

Det hele starter i Sandefjord på ei mørk og kald novembernatt i 2007. Tre forskjellige hendelser. Normalt ville ingen av dem funnet sted. Likevel – det skjer og det skjer samtidig. Tilfeldigheter? Sammenheng? For absurd til å være sant? Og hva skal egentlig etterforskes?Innledningsvis blir etterforsker Georg Ulabrand forsøkt holdt unna saken. Frank Alonso holder likevel sin kollega informert.Så framkommer det en mulig spekulativ sammenheng som bare en rollefigur av Ulabrands støpning, aner rekkevidden av.Saken får et nytt omfang, en historisk dimensjon og snart; en skremmende vending inne i etterforskerens hode der han ofte er alene. Ei vesentlig brikke ligger et sted i Italia. Men også den lokale virkeligheten gjennomgår endringer der det vokser fram et handlingsrom ingen ville trodd var mulig.Romanen Fyrabend er en frittstående etterfølger til Humlepungen (2009). Men sammenhengen er der – både på detaljplanet og i det store bildet. Boka byr på lokalkoloritt, skikkelser, hendelser og sandefjordsk enten det utspiller seg i Øvre Kremlaget og Kjærlighetstorget eller på KomplettArena og ved vannhullet, Den Herreløse Hundi Badehusgaten. – Og naturligvis; vinopplevelser på vandring over Georg Ulabrands gane.Alliansen mellom den til hallusinerende, pølseavhengige Alonso og den utypiske etterforsker Ulabrand med sin frittenkende grunnholdning, holder stand – også denne gang. Dette i en søken etter løsningen; for jo nærmere den kommer – jo mer umulig blir svaret.

FORRIGE BOK OM GEORG ULABRAND.

AAGE ANDERSEN : HUMLEPUNGEN

Ei naken, ung jente blir funnet død i en bil i Gogsjø. Noen sender politiet avrevne bilder med seksuelle hentydninger. Mulige vitner, mistenkte og medsammensvorne holder tann for tunge. Etterforskeren roter i jakkelomma etter en fishermans friend og handler på intuisjon.Saken viser seg å ha forgreininger til byens hemmelige selskaper og den velbeslåtte overklassen i Øvre Kremlaget, så vel som røtter til byens sjøfartshistorie. Men det dukker opp flere utløpere – både til trier og vinbyene i Moseldalen og forbindelser til Partiet Ørnens historiske kontroll over Sandefjord. dette samtidig som Anders Jahres ånd spøker i kulissene.Romanen Humlepungen introduserer en person som har bygd seg opp på tvilsomme affærer, gammel historisk arv og er vel utstyrt med navigasjonsferdigheter og politiske ambisjoner. Kabalen legges og spillet kan begynne. For den som holder hunder, biter bare venner.Vi følger den fabulerende og melankolske etterforskeren, Georg Ulabrand og hans pølseglade assistent, Frank Alonso. Begge med felles fotballinteresse i SF og en skummende øllemann på Den Herreløse Hund i Badehusgaten. Et sted hvor verden ikke alltid er som man kanskje skulle tro.Alt sammen i en roman med både en kriminalsak å løse og et liv å leve – begge deler blir etter hvert en maktpåliggende sak for politietterforsker Georg Ulabrand.
 SKREVET OM Humlepungen:

 » En bok for alle sandefjordinger.Språkmannen Andersen skriver godt, og til tider svært godt. Dialogene, som alle er skrevet på «pæra» sandefjorddialekt,er tette og følger dramatikkens ideal om at hver setning skal drive historien framover. Det er ingen enkel øvelse.»

Flemming Hoffmann Tveitan  Sandefjords Blad  

AAGE ANDERSEN : CALENDULA

                                              Calendula (2009) består av 7 forskjellige historier – alle sett gjennom Georgs øyne, fanget inn av hans barndom og oppvekst – opplevd og fortalt med hans stemme.    Han lærer seg å fly som en fugl og stjeler peanøttsmør mens kong Haakon VII dør. Oppsøker Alladins Hule og blir kjent med skomakeren Plakaten og den legendariske langdistanseløperen Emil Zatopek. Opplever tiden da tv’n kom til Norge og bytter sitt liv med et tre før syvsover Rip van Winkel brått kommer seilende ut av et skap og inn i hans liv.   Vår Georg reiser videre over hav, gjennom rav og forelskelse, inne i spiskammerset og krysser jordklodens lengdegrader og breddegrader.  Mens verdenshendelser og lokalmiljøer i Sandefjord veves sammen, blir sant og sannere som sannest. Virkeligheten og fantasien inngår ekteskap og føder historiene omkring Georg – som på en og samme tid, er voksen som barn og barnslig som voksen.  FOR:  «Veiene vanker i vilden sky – sola kysser dagen lang».              

 

AAGE ANDERSEN : TO TUNGERS TERRITORIUM

 To Tungers Territorium ble gitt ut på Aschehoug i 1992. Diktsamlingen er strukturert som en reise i ”De tolv dyrs sirkler” – dette med utgangspunkt i den kinesiske tidregning der de tolv dyretegn bytter på å gi hvert år et navn innenfor en tolvårs-syklus.   Diktene varierer mellom korte ( HÅPET ER SOM EI DESPERAT HORE: Møllene er borte/Vinden/Den samme.)  nærmest aforismer,til enkelte lange passasjer over flere sider lengde.Innenfor disse rammene skrives det og tenkes det omkring eksistensielle forhold – før samlingen avsluttes med det lange apokalyptiske diktet;STOR ELEGI FOR MAHARISHI MADSEN. 

L E S E P R Ø V E R:

HALMSTRÅ

Trekroners fravær over hodet

– under foten ingen jord

Tyven la igjen månen

i vinduet

EN GAMMEL PATOLOG

-Hvor har du vært?

-På toppen av fjellet.

-Hva så du der?

Jeg

hit

 

EN ANNEN SAK DEN SAMME

De møttes ofte

Latter skylte over latter

En tanke bekjenner seg

til en annen

Som dråpen til havet

Trærne vokste høye

Bladene

-alt ringer i moldjord

 

Mitt leseeksemplar med notater ble for øvrig stjålet fra bilen min under et møte på BUPA/Vestfold.Gjenfunnet vasstrukket ved en grav på Tønsberg kirkegård. Tørket hjemme på badet til en lokal kirkegårdsarbeider. Og tilbakelevert i tørket tilstand på Sentralsykehuset.

AAGE ANDERSEN: 101 UTE

 De seks delene i diktsamlingen henter titler fra elementet vann i forskjellige framtredelsesformer; Tidevann / Ørkenens Vannstand / En Munnfull Nådetid / Isbrann Drømmer Oase / Den Breddfulle Tørste / Hundreårsbølgen.Diktenes fortellerlinjer foregår samtidig på to plan; en hovedlinje og en parallell tekst løpende under en fotnotemarkering. – Dette på hver side.101 UTE beskjeftiger seg med endeligheten i tilværelsen – i livet, i tanken, i språket. At alt har en ende – en slutt når alt er uttømt.Underveis blandes store og små perspektiver – det trivielle og det unike. De lekes med språklige konvensjoner, bildene snus og språket tar oss med til nye festepunkter for tanken. Språket blir til slutt stående som et arbeidsredskap for tanken – som en krykke for erkjennelsen.
L E S E P R Ø V E R :

KONTRASTVÆSKE

Støysenderetorturerer med stillhet
Hvor lenge kan øra stå på stælker?
To lyskastere leiter ettersitt opphav
Kan noen slå på mørket? 

SKUDDSÅRET SVELLER

Fra første daggjorde havet kjent:

Navna på de druknede.

Vi delte sulten over brødfjæla

i visshet om

at det folket som lider mest,

har de største sangerne.

 

LØFTENE ER VERD

De eier ild

Og skjenker aske.

Vi puster brød

Det dogger sult.

…vekten av et hvitt

ark

i

fritt

fall.

 

MINKEPINNE

Jeg hører hva du sier

men skjønner hva du mener

Jeg ser hva du gjør

men veit hva du tenker

Løkens kjerne

skjuler ingenting

 

EN DRÅPE ARKIMEDES

Når du senker

ned

mitt legeme

Er jeg en

U-båt

i ditt indre

 

  AAGE ANDERSEN: SANGEN OM BYEN  

         SANGEN OM BYEN (1999) eller også tekster ved tusenårsskiftet,dreier seg om store og små hendelser i Sandefjords historie. Ofte på deltalplanet,men og satt i sammenheng med store begivenheter ute i verden.Vi møter byorginaler og kjente folk – gatepartier og bygninger – gateliv og fest. Byen der den hviler under himmelens bue. Byen der den speider fra fjordens bunn. Byen der den gradvis hviskes ut av manns minne.Byen der den føder seg selv hver dag.Verdens minste storby.Bokomslaget er basert på et maleri (3mx2m) malt av Åke Berg på oppdrag for å kle inn boka. Bildet er senere kjøpt inn av Sandefjord kommune og henger på veggen i Bystyresalen på rådhuset.