UNIK BOK OG OVERSETTELSE !

Platons sannhetslære

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                               MARTIN HEIDEGGER

Platons sannhetslære

( Gesamtausgabe, bind 9 Wegmarken; Platons Lehre von der Warheit ).

Platon skrev hulelignelsen for snart 2500 år siden, og den er fortsatt en av de mest betydelige allegorier om dannelse ( og utdannelse ) i vår vestlige sivilisasjon. I en vandring gjennom fire stadier: fangenskapet, oppstigningen, vendingen og nedstigningen, beskriver Platon dannelsens innerste vesen. Heideggers innledning, oversettelse og tolkning av denne lignelsen vektlegger i stor grad selve bevegelsen som denne vandringen er. Bevegelsens betydning for Heidegger gjenspeiles også i mottoet han har for sin Gesamtausgabe ( over 100 bind ) og som siteres på første side av første bind; Wege, nicht Werke ( Veien, ikke Verket.) Det er på denne stien og i dens lysning han søker sannheten. Oversettelsen er foretatt av Kaare Torgny Pettersen og er den eneste som foreligger på norsk. Epos forlag ga ut verket etter avtale med Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main i 2000. Tilbudet gjelder så lenge restopplaget holder. KR 300 + porto.