Varia

 

 

PÅ DENNE SIDEN KAN DU FINNE:

1.  Smånotiser om bokbad, boksigeringer o.l.

2. Bokomtale fra Østlandsposten ( Sven E. Hansen/4. desember 2012).

3. Bokomtale og fra Sandefjords Blad ( Knut Nordhagen/20. november 2012)

4. Omtale i Sandefjords Blad (Bjørn Tore Brøske / 21. desember 2012)

5. Omtale Sandefjord Lokalhistoriske Senter (Sven Erik Lund/Infobladet 3.februar 2013)

 

 Sven Erik Lund Sandefjord Lokalhistoriske Senter 3. februar 2013:

«Aage Andersen skriver så lokalt fra nær fortid om politietterforskeren Georg Ulabrand at vi bare må nikke humrende og gjenkjennende til blokken han bor i, byen og landskapet han ferdes i, fotballmiljøet, kneipene og butikkene han besøker og typene han møter – med og uten kriminelle tilknytninger.»

 

 

foto:Knut Nordhagen

Aage Andersens bokserie har det noe hemmelighetsfulle navnet "Den som holder hunder, biter bare venner."
Bjørn Tore Brøske i Sandefjords Blad 21.desember 2012:
Georg Ulabrand ved Sandefjord politikammer får stadig mer oppmerksomhet.
Det får også den fiktive politietterforskerens "far", sandefjordsforfatteren Aage Andersen.
Lørdag signerer han sin nye bok "Fyrabend" på Norli bokhandel Storgata fra klokka 13 
og Norli Hvaltorvet fra klokka 15. "Fyrabend er oppfølger til "Humlepungen" fra 2009. 
Tre underlige hendelser inntrer på samme tid og ryster byen i den nye boka. Men ingen kan helt 
forstå hva som egentlig har hendt og hvordan dette, om mulig, henger sammen. 
Politietterforsker Georg Ulabrand ser imidlertid sammenhenger andre fornekter. Dette leder etter hvert 
etterforskeren til Italia - alle konspirasjoners mor. 
- Boka handler ellers mest om personer og hendelser som kan knyttes til vår egen by og Sandefjords 
historie. Følgelig finns det mange gjenkjenningspunkter for folk som interesserer seg for byens 
identitet og mentalitet - makt og avmakt, forteller Aage Andersen.

 

 *****

 

BOKSIGNERING.     

*LØRDAG 15. DESEMBER OG LØRDAG «22. DESEMBER:

 Jeg tar med meg Georg Ulabrand, Frank Alonso og romanen FYRABEND til:

NORLI BOKHANDEL / Storgata kl 13.00 – 15.00   og NORLI BOKHANDEL Hvaltorvet kl 15.00 – 16.30.

*BOKLANSERING PÅ CORDELIA 26. OKTOBER PÅ CORDELIA.

*BOKBAD på SANDEFJORD BIBLIOTEK TORSDAG 8. NOVEMBER KL. 19.30.

 Sigurd Ohrem er bademester.Deltagere: Aage Andersen: Om Georg Ulabrand og FYRABEND.Årets mottager av Vestfold fylkeskommunes kulturpris Jørn Lier Horst: Om JAKTHUNDENE.

 *PRESENTASJON /OPPLESNING PÅ MÅLLAGETS JULEMARKED 21. NOVEMBER Kl. 19.

 

*****

 

Østlandsposten 4. desember 2012/ Svend E. Hansen:

NOK EN ROMAN PÅ FYRABEND

-Aage Andersen med bok nummer to om politietterforsker Georg Ulabrand.

foto Sven E. Hansen

Georg Ulabrand er navnet på Aage Andersens krimhelt fra Sandefjord. Nå foreligger «Fyrabend» – bok nummer to om den vinelskende politietterforskeren.

– Jeg liker å finne på artige navn. Georg Ulabrand dukket opp, et fint navn på en politietterforsker, helten – eller snarere antihelten – i historiene hvor Sandefjord og ikke minst epoker og hendelser i byens historie danner rammen om begievenhetene, sier Aage Andersen.

Til daglig er han å finne bak kateret på Østre Halsen skole; og bak seg har han tre tiårs virke som lærer i Larvik. Han er imidlertid sandefjording av opprinnelse, med engasjement og interesse for hjembyens nåtid og fortid, noe som kommer tydelig til uttrykk i bøkene han skriver. For læreren har fingerkløe på fyrabend. En rekke bøker er det blitt – et par diktsamlinger, et par samlinger med fortellinger, og nå altså bøkene med Georg Ulabrand som hovedperson.

Først og fremst romaner – ikke krimromaner – undestreker forfatteren. – Jeg bruker krimsjangeren hovedsaklig som verktøy, som påskudd for å skrive om andre ting. Like viktig som selve handlingen er de omliggende historiene, distraksjonene. Georg Ulabrand er en heller atypisk etterforsker som ofte lar distraksjonen lede seg til løsningen på gåtene. Belest, bereist og lettere bedygget i den første boken – henfallen til fotnoter, fotball og fotarbeid i årets bok, sier Andersen.

Han vedkjenner seg ubetinget en kjærlighet til språket, til ordene. – Jeg leker gjerne med rd, vrir og vrenger på dem. Historiene om Ulabrand er nokså litterære. Jeg vever inn referanser til forfattere, litteratur, paralleler Ulabrand henter fram når han lar tankene fly i forskjellige retninger når saker skal løses, sier Aage Andersen.

At han bruker jembyen som ramme for sine historier, ofte utleverende og kritisk, er ikke tilfeldig. Vi får beskrevet en spesiell politisk og sosial kultur, slik vi finner dem i boligstrøkene Andersen kaller Kremlaget og Øvre Kremlaget. Og bakom svever Anders Jahre – lett gjenkjennelig i skikkelsen August Ørn – og den sosiale arven etter ham. – Alle kommer jo hjemmefra. Det gjorde Shakespeare også. Det gir feste, slik de fleste forfattere har en tilknytning til noe. Replikkene i bokener skrevet på ren dialekt.Ulabrands forskning bringer ham også mye utenlands. I den første boken er det Moseldalen, i årets bok; Bologna og andre steder i Italia. Jeg gjør mye research på egne reiser og bruker dette i bøkene, sier Aage Andersen.

Den første boken om Georg Ulabrand – «Humlepungen» – kom i 2009. Den starter med at en naken kvinne blir funnet død i en bil i Gogsjø, noe som utløser avsløringer som trenger dypt inn i noen av det man kaller byens ledende familier. Bok nummer to – «Fyrabend» – kom i høst. Tre store hendelser finner sted på samme tid en uværsnatt i november 2007, og det utløser nok en historie med tråder inn i de samme sosiale lag i nabobyen, og hvor Ulabrand nok en gang tråkker på fornemme tær og stikker hull på gloriøse myter.

-Fri fantasi? – Ja, men også basert på hendelser og bærende krefter i byen – først og fremst en fortelling – en roman med en annen mulig versjon av byens historie. – Blir det entredje Ulabrand-bok? – Kanskje. Planene er der – om den blir skrevet, får tiden vise, sier Aage Andersen.

For ordens skyld; bøkene om Georg Ulabrand er definitivt ikke for rene lokalbøker å regne, og selvsagt er de å finne også i bokhandlerhyller i Larvik.

*****

                     TO WRITE OR NOT – TEKST OG FOTO VED KNUT NORDHAGEN.  

SANDEFJORDS BLAD 20.NOVEMBER 2012

 

Å skrive er å fastholde livserfaringen før den løper fra oss.

 Aage Andersen er overbevist om at det finns flere historier og lag av historie i Sandefjord enn de opplagte. De vil han skape litteratur av. Han trives godt i Georg Ulabrands skyggeverden. Der ute finns alle de andre historiene. Mange av de som aldri ble fortalt. Da går det an å juge litt også. – Jeg begynner der den offisielle historien slutter, sier han.

Han bok nummer to i serien: Den Som Holder Hunder, Biter Bare Venner – serien om Georg Ulabrand har akkurat utkommet. Der beveger han seg i en slags underverden med mysterier som skal løses. – Vår lokale verden og historie har flere versjoner enn hva som har vært på trykk i avisen gjennom de siste tre generasjoner, legger han til hemmelighetsfullt. Denne gangen får romankarakteren seg en tur til Italia også.

Romanen FYRABEND er en frittstående fortsettelse av HUMLEPUNGEN, som utkom i 2009. Han planlegger også en bok nummer tre i denne serien. Det er enda flere historier som fortjener å bli fortalt, synes forfatteren. Dessuten gir romanen frihet til ikke å ta hensyn til det dokumentare, sier han. Han forteller også at biblioteket har kjøpt inn flere eksemplarer av bøkene.For øyeblikket er det venteliste på utlån, og det synes han er svært hyggelig.

Selv om Andersen benytter seg av dialekt og lokalsjargong i sine bøker, har han vært ute og hentet impulser i flerfold. På 1970-tallet flyttet han til Bergen. der studerte han litteratur og sosialantropologi. Senere ble det studier i litteratur i Paris. deretter avrundet han med lærerutdanning og pedagogikk. Tilbake i Sandeford ble han aktiv i arbeidet med aktivitetsforumet «Grass». – Vi hadde som formål: Tenk selv, spill selv og skriv selv. Kort sagt; demokratisering av alle kulturuttrykk, sier han.

Senere har han vært aktiv med i gruppen «Artfinger», som har laget såkalt landskapsbasert kunst, eller installasjoner i naturen. Dessuten spilt figurteater og drevet «Teater Piccolo». Han viser oss et naturtro teaterhode han selv har laget, en såkalt marotte. Hodet forestiller forfatterens legemliggjøring av sin egen romanperson; Georg Ulabrand.

Men han startet med skriving tidlig. Hans første bok, «For alle vinder» utkom allerede i 1972, og ble trykket i Århus. Senere ble det diktsamlinger på Aschehoug forlag. Han utkomne skrifter utgjør en ganske pen liste etter hvert.-Så hvorfor skriver man?  -Å skrive er å fastholde livserfaringen før den løper fra oss igjen, sier Andersen med Ulabrand.  

Han jobber med språk også utenom egen skriving. 30 år i læreryrket har det blitt. Tidligere har han arbeidet med sosialpedagogiske prosjekter og opplegg for elever som  faller utenfor. Nå jobber han ved en barneskole i Larvik. 

-Jeg synes det er et privilegium å arbeide med språk. Både å lære bort og arbeide med mitt eget. Språket blir en krykke for erkjennelse, avslutter han.  

*****