AAGE ANDERSEN : FYRABEND

 

Det hele starter i Sandefjord på ei mørk og kald novembernatt i 2007. Tre forskjellige hendelser. Normalt ville ingen av dem funnet sted. Likevel – det skjer og det skjer samtidig. Tilfeldigheter? Sammenheng? For absurd til å være sant? Og hva skal egentlig etterforskes?Innledningsvis blir etterforsker Georg Ulabrand forsøkt holdt unna saken. Frank Alonso holder likevel sin kollega informert.Så framkommer det en mulig spekulativ sammenheng som bare en rollefigur av Ulabrands støpning, aner rekkevidden av.Saken får et nytt omfang, en historisk dimensjon og snart; en skremmende vending inne i etterforskerens hode der han ofte er alene. Ei vesentlig brikke ligger et sted i Italia. Men også den lokale virkeligheten gjennomgår endringer der det vokser fram et handlingsrom ingen ville trodd var mulig.Romanen Fyrabend er en frittstående etterfølger til Humlepungen (2009). Men sammenhengen er der – både på detaljplanet og i det store bildet. Boka byr på lokalkoloritt, skikkelser, hendelser og sandefjordsk enten det utspiller seg i Øvre Kremlaget og Kjærlighetstorget eller på KomplettArena og ved vannhullet, Den Herreløse Hundi Badehusgaten. – Og naturligvis; vinopplevelser på vandring over Georg Ulabrands gane.Alliansen mellom den til hallusinerende, pølseavhengige Alonso og den utypiske etterforsker Ulabrand med sin frittenkende grunnholdning, holder stand – også denne gang. Dette i en søken etter løsningen; for jo nærmere den kommer – jo mer umulig blir svaret.

Tirsdag 4. desember 2012:

Sakset fra bokanmeldelse av FYRABEND i Østlandsposten.

”Aage Andersen bedriver ord, og det i stort monn. Han driller og drodler med språket, lager omskrivinger og stabler ord i nye rekkefølger, ofte med elegant resultat, og alltid med solid glimt i øyet. Enkelte passasjer er fornøyelig lesning.”  Svend E. Hansen