Våren – før og nå

Går skrittene tilbake

Som sett – i speilet


Første grønne blad

Greinen er en gjerrigknark

Treet – en strateg


En sommerfuglhov

Full av hull, og trevler – slipp

elefanten ut


Sola går sin gang

Skyggene vrir seg etter

Før de eter alt


Røyken fra pipa

Fugletrekk på himmelen

Et hull i lomma


Årets første dag

Rødstrupens lystige sang

En hagens solist