Legg fra deg øksa

månens skygge løfter den

Ugleblikk fryser


Skjules i høyet

Vintersola gir sin kraft

Barnets skrik i natt