LYNKURS VED AAGE ANDERSEN

Trinn1. MORA

Haiku er en del av en gammel og ganske omfattende japansk verseform, men hvor Haiku etter hvert ble en egen og selvstendig genre. Den har gjennomgått endringer. Men er i utgangspunktet et strengt uttrykk. Og det er dette som legges til grunn her. Eksperimentene kan godt komme. Men først bør en kjenne til grunnsetningene.

Haikuformen kjennetegnes av å være: Kort, konsentrert og minimalistisk. Ingen unødige ord og adjektiver. Heller ikke rim og personlige pronomen.

Og altså; bare vesentlige meningsbærende ord.

Teksten som alt i alt har 17 stavelser (moraer) skal fordeles over tre linjer. Og de tre linjene skal settes opp med  henholdsvis 5 + 7 + 5 stavelser.

Linje1: SKYER SÅR SNØKORN (5 stavelser)

Trinn 2. KIGO

I de to første linjene skal temaet brettes ut og samtidig minimaliseres. Og dette temaet skal knyttes til naturen og menneskets aktiviteter gjennom året og årstidene. I Japan markeres 5 årstider: vår, sommer, høst, vinter og nyttår.

Kigo er den japanske betegnelsen på den måten en skaper settingen og golvet for diktet. Dette bildet av to linjer, er da diktets indre tenkerom.

Linje1: SKYER SÅR SNØKORN (5 stavelser)

Linje 2: GRÅTT EKORN TREKKET ET GJESP (7 stavelser)

Trinn 3. KIREJI

Kireji er ordet for vendingen, bruddet eller overraskelsen. Det som avskjærer de to første linjene og det første fokus. Her  i tredje linje plasseres noe utvidende – noe kontrasterende som gir diktet en ny dimensjon. Følgelig skal innføring av kireji føre til at det indre- og det ytre tankerom klinger sammen i en slags blanding av synergi eller kontrast.

Linje 3: ET NYTT ÅR TIL LÅNS? (5 stavelser)


Skyer sår snøkorn

Grått ekorn trekker et gjesp

Et nytt år til låns?