HER SAMLES UKAS HAIKU FRA FORLAGETS FACEBOOK SIDE ETTER FORFATTER OG ETTER SOM DE BLIR PUBLISERT I VÅR FASTE SPALTE.