DETTE ER BAKGRUNNEN FOR NAVNET.

HER FØLGER SOLSTADPROSJEKTETS HENVENDELSE TIL SANDEFJORD KOMMUNE.

———————————————————————————————————–

Sandefjord kommune / Rådmannen

Solstadprosjektet v/Aage Andersen

FORSLAG TIL NAVN PÅ EN NAVNLØS PLASS.

Over tid har nå en rekke kulturinteresserte, kjent for det offentlige gjennom betegnelsen ”Solstadprosjektet”, på forskjellige måter ønsket å arbeide for en kulturell gjenforening mellom forfatteren Dag Solstad og hans fødeby, Sandefjord.

Mange er nå oppmerksom på at forfatteren fyller 70 år i juli 2011. Og her arbeider Solstadprosjektet aktivt med å tilrettelegge for en verdig markering av et slikt jubileum. Dette skjer på forskjellige vis som vi tror det lesende publikum er ganske godt informert om via Sandefjords Blad.

   Teater Ibsen arbeider med en dramatisering av en Solstad-roman (”Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige”) og dette teaterstykket vil få sin urpremiere medio oktober i Sandefjord.

  Flere andre og nyskapende framstøt vil følge det kommende året.

Fellesnevneren for alt dette – Solstads litterære produksjon, vil også generere en viss interesse for Sandefjord og samtidig nyansere bildet av vår by rent nasjonalt. Hva er da ikke mer enn naturlig at forfatteren offisielt får sitt navn også knyttet til selve byens geografi, gatenett og identitet. Vi mener forfatteren, særlig gjennom sine mange og en rekke viktige bøker innenfor nordisk litteratur, er kvalifisert for slik heder.

Bakgrunn for søknaden.

 Dag Solstad, fra Sandefjord, tilhører den ypperste elite av nålevende, norske forfattere. I den norske kanon er han eneste bokmålskrivende samtidsforfatter som har kommet med blant de 25 utvalgte.* Han har mottatt en lang rekke litterære priser, bl.a Nordisk Råds Litteraturpris, Brageprisen og Kritikerprisen, som han som eneste forfatter har mottatt tre ganger. For ”Genanse og verdighet” ble han nominert til Independent Foreign Fiction Prize i Storbritannia (2007), til Le Prix Femina i Frankrike (2008), og boken ble kåret til 1990-tallets beste roman i Århundrets bibliotek. I 2009 ble Solstad nominert til Independent Foreign Fiction Prize i Storbritannia for ”Ellevte roman, bok atten”. Bøkene hans er oversatt til over 20 språk.  

Solstad har utgitt 16 romaner, 6 essaysamlinger, 4 novelle- og tekstsamlinger og 2 skuespill. Han har også skrevet 6 bøker om VM i fotball, bl.a. sammen med Jon Michelet, og dessuten skrevet Akers bedriftshistorie i romanform.

Solstad fyller 70 år 16.07. 2011, og dette er bakgrunnen for at det nå er tatt initiativ til et eget Solstadprosjekt, først som en rekke markeringer i jubileumsåret. Initiativet vil deretter videreføres i form av et permanent formidlingstilbud: Solstadsenteret.

I denne prosessen henvender altså Solstadprosjektet seg formelt til Sandefjord kommune med ønske om at plassen der Prinsens gate og Kongens gate møtes – hvor det i dag står igjen et anker etter det nedlagte Sjøfartsmuseet, får seg tildelt navn og at dette navnet blir: Dag Solstads Plass.

Samtidig ber vi om at saksbehandlingen håndteres slik at plassen offisielt kan innvies med gate-/navnskilt og markering nettopp på 16.juli 2011 da jubileet for øvrig skal feires i byen.

Avslutningsvis gjør jeg oppmerksom på at både forlag og forfatter er konsultert i forkant av søknaden og fra begge hold bifalles initiativet.

Sandefjord 23. mars 2011

På vegne av Solstadprosjektet.

     Aage Andersen


* Utarbeidet av Norsk Litteraturfestival på Lillehammer

PRØVEBALLONG.

Prøveopphenging våren 2011 på fasaden til Cordelias Hus