Lucius Burckhardt er en sveitsisk sosiolog som i skrift tar for seg den særegne tilnærming til omgivelsene som utvikles gjennom vandringer til fots gjennom gater og byer.

Promenadologen Dag Solstad slipper stadig sine romanfigurer ut i byens labyrinter. Og samtidig som disse personene sirkler inn byens geografi, topografi og konstitusjon, innsirkler de samme personer gjennom tankemessige sprang så vel som en strøm av impulser, en erkjennelse av store og små sammenhenger i tilværelsen så vel som eget univers.

Slik knyttes fotarbeidet og tankearbeidet sammen til en Spaziergangwissenschaft som det kalles på tysk. Dag Solstads bok 16.07.11 er nærmest en ikonisert utgave av fenomenet. Der jeg-personen vedvarende på vandring gjennom Berlin, behendig går ut og inn av alle dimensjoner – geografi, politikk, historie, litteratur, arkitektur og kultur.

Aage Andersen