Mange har forsøkt å finne en komprimert beskrivelse av det karakteristiske, typiske – det kjennetegnende opplevelsesklima som trenger inn i en gjennom lesning av en representativ bok av Dag Solstad. Her følger et forsøk på å gi et slikt riss.